2014-22424 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye devir 2012-15 s.Başbakanlık Genelgesi İstisna)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı: 22387626/310-00[3376-2851]     11.08.14/22424    

Konu: TOKİ’ye 1164 sayılı Kanuna göre devir işlemleri  (YAZININ PDF HALİ:2014-22424)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 14.05.2014 tarih ve 14281 sayılı yazımız.

Mülkiyeti Hazineye ait olup, 775, 1164, 2985 ve 4706 sayılı Kanunlar kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri İstenilen taşınmazların 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamından muaf tutulmasının Başbakanlık Makamının 11.04.2014 tarih ve 994 sayılı “OLUR”ları ile uygun görüldüğü ilgi yazımızla bildirilmişti.

Başbakanlık Makamından alınan “OLUR” İle 1164 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesine göre arsa üretim alanı olarak belirlenen taşınmazların devri işlemleri hakkındaki talepler Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca dağıtımlı yazı ile, gereği için Valiliklere (Defterdarlık) bilgi için Bakanlığımıza iletilmektedir.

Söz konusu işlemler 2012/15 sayılı Genelgeden muaf olduğundan Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Valiliklere (Defterdarlık) gönderilen taleplerin, Bakanlıktan talimat beklenilmeksizin 1164 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilebilmesi amacıyla 323 ve 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerine göre gereğinin ivedilikle Valiliklerce (Defterdarlık) yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun İlinize bağlı İlçe Kaymakamlıklarına (Malmüdürlüklerine) da bildirilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın