2014-34871 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taş. İdaresi Hakkında Yönetmelikte 11.09.2014 Tarihli Değişiklikler))

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı:  91584446-310.40.01-(3129-0)/34871             16/09/2014

Konu: Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  (YAZININ PDF HALİ:2014-34871)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda uygulama da birliğinin sağlanması amacıyla yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

1- Bakanlığımızca veya Defterdarlıklarca irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama amacıyla verilen ihale talimatlarında;

a) 11.09.2014 tarihinden önce tahmin edilen borcun tespiti için alınan kıymet takdir kararlarına dayalı olarak verilen talimatlarda ilanın yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın henüz ihalesi gerçekleştirilmeyenler için kıymet takdirlerinin kontrolü yapılarak yeniden belirlenecek bedel üzerinden Yönetmelikteki diğer değişikliklerde dikkate alınarak Bakanlığımızdan izin alınmaksızın ihale işlemlerinde devam edilmesi,

b) 11/09/2014 tarihinden önce ihalesi gerçekleştirilen taşınmazlar için ise; (sözleşme devirlerini içeren talimatlar da dahil olmak üzere) bu tarihten önceki verilen talimatlara göre işlemlerin tamamlanması,

Gerekmektedir.

2-Dolgu, iskele, rıhtım, mendirek, dalgakıran, boru hatları, şamandıra, platform, dolfen, liman, yat limanı, kruvaziyer liman, yat çekek yeri, ahşap iskele gibi kıyı yatırımları ile ilgili olarak Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrası ile özel bir düzenleme yapılmış olup, bunlar hakkında aynı maddenin 1/c fıkrasında yer alan hüküm uygulanmayacaktır.

Bu alanlar için Bakanlığımızca maktu metrekare birim bedellerinin tespitine ilişkin çalışmalar tamamlanıncaya kadar, Valiliklerce (Defterdarlık) kıymet takdiri yapılırken taşınmazların geri saha ve kullanım durumu, fiziksel konumu ve günün emsal ve rayiçleri, taşınmazın getirebileceği gelir miktarı, varsa Maliye Uzmanlarınca belirlenen bedeller dikkate alınacak ve Bakanlığımız talimatları uyarınca işlem tesis edilmeye devam edilecektir.

3-Hazine taşınmazların İdaresi Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ otuz gün “ ibareleri “altmış gün” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “otuzuncu günü” ibaresi “altmışıncı günün” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “ikinci” ibaresi  “üçüncü” şeklinde değiştirildiğinden; tebliğ edilip, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinden ya da 30 (otuz) günü geçmekle beraber 60 (altmış) gün içerisinde bulunan ecrimisil / ecrimisil düzeltme ihbarnamelerinin tahsilinde Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin değiştirilen hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Bilgilerini ve gereği ile ilinize bağlı tüm ilçelere de duyurulmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın