2015-27787 sayılı Mili Emlak Genel Yazısı (6292 SK 12 nci madde- Hazineye ait tarım arazileri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-310.80.02-(3303-77833)-27787     10/11/2015

Konu: 6292 SK 12 nci madde (Hazineye ait tarım arazileri)    (YAZININ PDF HALİ:2015-27787)    

78 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi : a) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 14/04/2014 tarihli ve 11392 sayılı yazımız, b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 27/11/2014 tarihli ve 41118 sayılı yazımız. c) 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 23/12/2014 tarihli ve 43592 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26/04/2012 tarihli ve 28275 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun 12 nci maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiş olup, Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları gösteren 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 31/05/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerine ilişkin ilgi (a) ve (b) yazılarımız ile 2014/1 sıra sayılı Genelgede belirtilen hususlar dikkate alınarak tarım arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesi ve MEOP sistemine girişlerinin yapılması ilgi (c) yazımız ile istenilmiştir.

Konu hakkında MEOP sistemi üzerinden alınan verilerden, İlinizde bulunan Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin rayiç bedellerin belirlenmesinde aksaklıklar olduğu ve rayiç bedellerin büyük oranda tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre, rayiç bedel belirleme ve kontrol çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız talimatı olmadan belirlenen bedellerin ilgilileri ve kamuoyuyla paylaşılmaması ve rayiç bedel belirleme ve kontrol çalışmalarının bitmesine müteakip verilecek olan Bakanlığımız talimatı olmadan Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerine geçilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, İlçelerinizin de (Malmüdürlükleri) bilgilendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM : 78 İl Valiliğine (İstanbul-Kocaeli-Hatay İlleri hariç)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın