2017-21037 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomiye kazandırılabilecek tahsisli taşınmazlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 66844966-310.90-[3121-0]-21037 17/07/2017

Konu: Ekonomiye kazandırılabilecek tahsisli taşınmazlar     (YAZININ PDF HALİ:2017-21037)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 17/3/2017 tarihli ve 8271 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak üzere; İlinizde bulunan, öncelikle Genel Bütçeli İdarelere tahsisli en az 1 veya 2 taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiş ve bu yazımıza cevaben Valiliklerden (Defterdarlık) gelen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, öncelikle imar durumu itibariyle ekonomiye kazandırılması uygun olabilecek taşınmazların ilgili idarelere olan tahsisleri kaldırılarak, ekonomiye kazandırılması (satışa konu edilmesi) ile ilgili işlemlere Bakanlığımızca başlanılmıştır.

Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi kapsamında bu defa Genel Bütçe kapsamı dışında kalan kamu idarelerine tahsisli Hazine taşınmazlarından kentin gelişimi bakımından uygun konumda bulunan ve tahsis amacında kullanılmayan, boş ve atıl durumda olan, imar durumu itibariyle de ekonomiye kazandırılabilecek (satılabilir nitelikte olan) en az 2 taşınmazın belirlenerek, bu taşınmazlara ait bedel tespit komisyon kararları ile uydu görüntüleri dahil gerekli tüm bilgi ve belgelerin, taşınmazların ekonomiye kazandırılmak üzere satış işlemine konu edilmesinin uygun olacağına ilişkin Valiliğiniz (Defterdarlık) görüşüyle birlikte en geç 4/8/2017 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın