2020-068510 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Sayılı Kanun Hazineye Ait Tarım Arazileri Satış İşlemleri)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-401-E. 16.03.2020

Konu: 6292 Sayılı Kanun (Hazineye Ait Tarım Arazileri – Satış İşlemleri)  (YAZININ PDF HALİ: 2020-068510)

Not: Bu genel yazı ile ilgili olarak şu genel yazıya da bakınız: 2020-025911 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Hazineye ait Tarım Arazileri Satış İşlemleri-Bakanlıktan İzin Alınması)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 18 İl Valiliğine gönderilen 26/05/2016 tarihli ve 15083 sayılı yazımız.   b) 10 İl Valiliğine gönderilen 18/08/2016 tarihli ve 23249 sayılı yazımız.  c) Ankara Valiliğine gönderilen 20/09/2016 tarihli ve 25582 sayılı yazımız.   ç) Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Nevşehir Valiliklerine gönderilen 06/10/2016 tarihli ve  27215 sayılı yazımız.

d) Manisa Valiliğine gönderilen 12/10/2016 tarihli ve 27710 sayılı yazımız. e) Samsun Valiliğine gönderilen 09/12/2016 tarihli ve 34635 sayılı yazımız. f) Kahramanmaraş Valiliğine gönderilen 11/04/2017 tarihli ve 10919 sayılı yazımız.

g) Tokat ve Yozgat Valiliklerine gönderilen 25/09/2017 tarihli ve 27430 sayılı yazımız. ğ) Adana Valiliğine gönderilen 11/12/2018 tarihli ve 228914 sayılı yazımız. h) Malatya Valiliğine gönderilen 06/08/2019 tarihli ve 186196 sayılı yazımız. ı) Gaziantep Valiliğine gönderilen 21/08/2019 tarihli ve 194853 sayılı yazımız.

i) 03/02/2020 tarihli ve 25911 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hüküm altına alınmış ve bu taşınmazların anılan Kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazileri) ile Bakanlığımız genel yazılarında belirlenmişti.

Bu kapsamda, İlinizde bulunan Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre satışı işlemlerine başlanılması ilgi (a, b, c, d, e, f, g, ğ, h ve ı) yazılarımızla uygun görülmüştü.

Rayiç bedellerin doğru ve tutarlı olarak (komşu parseller ile mahalle/ilçe/il sınır geçişlerinde bulunan taşınmazlar dahil) belirlenmesi ile belirlenen bedellerin kontrolü ve mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin tedbirlerin alınması Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Milli Emlak Müdürü/ Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdür Yardımcısı / Emlak Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Şefi ile Bedel Tespit Komisyonlarının görev ve sorumluluğunda olduğu, rayiç bedellerin, kıymet takdir ve tespit işlemlerinde belirtilen usullere uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, bu kişiler tarafından ve mümkünse dış paydaşların katılımı sağlanılarak ortak akıl yoluyla, objektif ve gerçekçi bir şekilde kontrol edilmesi, rayiç bedel belirlenmesine katkıda bulunmasının sağlanması gerektiği,

Bakanlığımızca rayiç bedellerin uygunluğu kontrol edilerek daha önce satış talimatı verilenler hariç Hazineye ait tarım arazilerinin satışı işlemlerinin tutarlı, koordineli, etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla, tebligat işlemlerine başlanılmamış olan Hazineye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesi işlemlerine, rayiç bedellerinin belirlenmesi ile kontrol ve test çalışmaları dahil, satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızdan (Genel Müdürlüğümüz) uygun görüş alınarak başlanılması gerektiği,

İlgi (i) yazımızla bildirilmişti.

Buna göre, ilgi (a, b, c, d, e, f, g, ğ, h ve ı) yazılarımızla da belirtildiği üzere, İlinizde bulunan Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre satışı işlemlerine Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ayrıca görüş sorulmaksızın devam edilmesi,

Özellikle ilk defa satış işlemlerine başlayacağımız köy/mahallede, belirlenen rayiç bedellerinin doğru ve tutarlı olarak belirlenmesi ile belirlenen bedellerin kontrolünün titizlikle yapılması ve mağduriyet oluşturulmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi,

Gerekmektedir.

Ayrıca, İlinizde bulunan Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında satışına ilişkin tebligat hedefleri belirlenerek yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu satın alma tebligatlarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar gerçekleştirilerek sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın