2021-37462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar barışında taşkın yapılar)

T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-19342153-622.02[3313.0]-37462                            * 10.02.2021

Konu: İmar barışı/taşkın yapı (YAZININ PDF HALİ: 2021-37462)

İlgi: 10.12.2020 tarihli ve E-74637056-622.02-265096 sayılı yazı.

DAĞITIM YERLERİNE

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesine göre üzerindeki yapı için yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının yapı kayıt belgesi sahiplerine satışına ilişkin işlemler 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel  Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Valiliklerden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) alınan yazılarda; yapı kayıt belgesi alınan yapının bir kısmının Hazine taşınmazına, bir kısmının ise yapı kayıt belgesi sahibinin mülkiyetinde bulunmayan ya da paylı şekilde malik olduğu taşınmaza isabet ettiği belirtilerek, bu yerlerin 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yapı kayıt belgesi sahibine satışı konusunda yapılacak işlemin bildirilmesi istenilmiştir.

Bunun üzerine, bir kısmı Hazine taşınmazına, bir kısmı ise yapı kayıt belgesi sahibinin mülkiyetinde bulunmayan ya da paylı şekilde malik olduğu taşınmaza isabet eden yapıya ilişkin olarak alınan yapı kayıt belgesinin geçerli olup olmadığı veya güncellenmesinin gerekip gerekmediği konusunda Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, cevaben alınan yazı ilgide kayıtlıdır.

Buna göre, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı uyarınca büyük kısmı (yüzde elliden fazla) yapı kayıt belgesi sahibi dışındaki kişilere, kalan kısmı Hazineye ait taşınmaza isabet eden yapılar ile ilgili düzenlenen yapı kayıt belgelerinin iptali gerektiğinden, bundan önce bu konuda satışı konusunda talimat verilenler de dahil olmak üzere, bu nitelikteki Hazine taşınmazlarının 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri kapsamında satışının yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ahmet AKCAN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

2021-37462-Eki

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın