2021-970974 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak işlemlerinden Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına pay ayrılması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-64204757-869[G.D.]-970974                      25.05.2021

Konu: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına Milli Emlak işlemlerinden pay ayrılması işi.   (YAZININ PDF HALİ: 2021-970974)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 12.03.2021 tarihli ve E-64204757-400[G.D.]-498527 sayılı yazımız.

09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (y) bendinden sonra gelme üzere (z) bendine “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak.” eklenmiş ve diğer bentlerin buna göre teselsül ettirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu madde kapsamında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından https://donersermaye.csb.gov.tr/ adresinde yayımlanan ve bir örneği ilişikte gönderilen 2021 Yılı Birim Fiyat Listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fikri YILDIRIM

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2021 Yılı Birim Fiyat Listesi.

Dağıtım: 81 İl Valiliğine, Genel Satış Dairesi Başkanlığına, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne

NOT: Ekte yer alan “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2021 Yılı Birim Fiyat Listesi” nin Milli Emlak Genel Müdürlüğünü ilgilendiren kısımları aşağıdadır. Listenin tamamı ve Genel Yazının PDF hali yazının sonuna eklenmiştir.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:
5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)

AÇIKLAMALAR

1) Satış işlemlerinde: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yapılan satışlar, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazileri satışları, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazileri satışları, 5 inci maddesinin 7 inci fıkrası ve geçici 22 nci maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazları satışları ile 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun kapsamında kalan Hazine taşınmazları satışları ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddesi kapsamında kalan satışlar hariç.

2) Sınırlı ayni hak tesisi ve kullanma izni işlemlerinde: Tarım ve hayvancılık amaçlı sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemleri hariç.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın