271 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MEOP ve Milli Emlak Defterleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:  271 )

07.11.2003

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yürütülmekte olan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında 81 il ve 915 ilçe biriminde tam otomasyona geçilmiştir. Bu çerçevede il ve ilçelerde girilen veya girilecek tüm bilgiler 2003 yılında başlatılan kopyalayarak çoğaltma (replication) uygulaması ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne çevrim içi (on-line) olarak gelmektedir. Bu nedenle milli emlak taşra birimlerinde tutulan defter ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

1- Bakanlığımızın 15.02.1982 tarihli ve 115 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği eki Milli Emlak Defterleri Yönergesinde sayılan defterlerde yer alan bilgiler veri tabanında kayıtlı olup istenilen formatta çıktı alınabildiğinden bu defterlerin kullanılmasına son verilerek, 01.01.2004 tarihinden itibaren kayıtlar bilgisayar ortamında takip edilecektir. Kullanımdan kaldırılan defterler ise arşivde muhafaza edilecektir.

2- Evrak defterleri uygulamadan kaldırılmıştır. İl ve ilçelerde gelen/giden evrak ve faks alındıları evrak uygulama programı kullanılarak girilecek ve her gün sonu itibariyle defter formatında çıktılar alınarak dosyalama yapılacaktır. Bilgisayara girişi yapılmadan evrak işleme konulmayacaktır. Bilgisayarda evrak işlemlerinin diğer işlemlerle bağlantısının kurulabilmesi için evrak programındaki dosya numarası alanı mutlaka doldurulacaktır. Evrakın konusuna göre ilgili programda da (kira, satış, tahsis vb.) bilgisayara kaydedilen evrak bulunarak, gerekli bilgi girişi yapılacaktır.

Gelen/giden evrak kayıtları diğer birimlerle ortak tutulan il ve ilçelerde, milli emlak birimleri evrak kayıtlarını ayrıca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde bilgisayar ortamında tutacaktır. Tüm evrak akışını internet ortamında vatandaşın da sorgulamasına imkan verebilmek için gelen evrakta “evrak cevap bilgisi” ve giden evrakta “ilgili diğer evrak bilgileri” bölümleri mutlaka doldurulacaktır.

3- 31.12.2003 tarihine kadar tüm bilgi girişi tamamlanarak 01.01.2004 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecektir. Bu Tebliğin uygulanması defterdarlarca titizlikle takip edilecektir.

4- 15.02.1982 tarihli ve 115 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile eki Milli Emlak Defterleri Yönergesi 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereği ile Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

2 yorum

  1. Selamünaleykümverahmetullahiveberekatühü
    Mersin/tarsus meşelik mah.Bulunan hazine arazisine meyve kurutma tesisi kurmak ve çamlıyayla ilçesinde lavanta ve sahlep üretimi için hazine arazisi kiralamak istiyorum saygılarımı sunuyorum

Bir Cevap Yazın