6747 sayılı ŞEKER KANUNU

ŞEKER KANUNU

Kanun Numarası 6747
Kabul Tarihi 22.06.1956
Resmi Gazete Tarihi 29.06.1956
Resmi Gazete Numarası 9345

Bu Kanun, 04.04.2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Arazi tedariki:                                                            

Madde 4 – Şeker fabrikaları ile müştemilatının kurulması ve büyütülmesi ve bunların çalışmaları, en yakın demiryolu, şose, liman ve ırmaklara bağlanması için lüzumlu ve en münasibi olduğu İşletmeler Vekaletince tesbit edilen ve sahiplerinden satın alınamıyan arazi ve binalar 1295 tarihli Menafii Umumiye için İstimlak Kararnamesi veya bu kararname yerine kaim olacak kanun hükümleri dairesinde istimlak olunabilir.

İstimlak kararı, İşletmeler Vekaletinin talebi üzerine salahiyetli mercilerce verilir ve bedeli, müsaade sahibi tarafından ödenir.

Arazi Hazineye ait ise, kültür toprağı vasfında bulunanlar için ayrıca (Toprak ve İskan İşleri Umum Müdürlüğünün) muvafakatı alınmak suretiyle müsaade sahibine bedel takdiri suretiyle satılabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın