120 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kooperatifleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

MİLE :  4/3 ŞB. MD. 3364-0-30876                                    22/9/1983                              

KONU : Okul kooperatifleri

SIRA NO: 120

Bu Tebliğ, 2220.10.2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

…………………………………… Valiliğine

İLGİ : 2/2/1979 tarih ve 3361-1078/3618 sayılı Genelge.

Millî Eğitim Bakanlığından alınan 2/5/1983 tarih ve 7628 sayılı yazı ile, adı geçen Bakanlığa bağlı tüm okullarda Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 12/8/1975 tarihinden bu yana uygulanmakta olan okul kooperatiflerinin amacının;

a) Öğrencilerin ve diğer ortakların belli eğitim, öğretim ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve dayanışma ile temin etmek,

b) Okul içi ve okullararası kooperatifçilikle ilgili açık oturum, seminer ve yarışmalar düzenlemek, yayınlar yapmak, kooperatif üretimlerinden diğer okulları yararlandırmak gibi yollarla öğrencilerin karşılıklı güven, yardım ve dayanışma duygularını artırmak,

c) Öğrencilere, ortak bir amaç etrafında, bir arada çalışmayı, işbirliği ve iş bölümü ilkelerini ve uygulamasını öğreterek, onları toplumsal yaşantıya hazırlamak,

d) Öğrencilerin, derslerde öğrendikleri bilgi ve kazandıkları becerileri iş hayatında uygulamalarını sağlamak,

e) Öğrencilerde, kooperatifçiliğin, sosyal ve ekonomik bir çalışma olduğu bilincini oluşturmak, toplumsal kalkınmadaki yer ve önemini kavratmak,

olduğu açıklanmıştır.

Öğrencilerde kooperatifçilik bilincini geliştiren, tamamen eğitsel amaçla ve gözetici öğretmen veya öğretmenler nezaretinde ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak üzere bizzat öğrenciler tarafından işletilip, öğrencileri nazarî bilgileri yanında,  tatbikî olarak eğitmek niteliğini taşıyan ve statüsü içinde faaliyetlerini sürdüren okul kooperatiflerinden, bu etkinliklerinden dolayı okul içerisinde kullandıkları yerler için kira aranılmaması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi, gereğinin buna göre ifası ve yeteri kadar gönderilen genel yazının ilçelere de ulaştırılmasını rica ederim.

   BAKAN  ADINA                                                             

Ertuğrul  KUMCUOĞLU                                                                                                           Müşteşar                                

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın