2002-17 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O.MEG.O.4/3130-53

KONU: 2003 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları.

GENELGE (Sıra No: 2002/17)

Başbakanlığın 2003 Yılı Bütçe Çağrısın ilişkin Genelgesi, 19.6.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bütçe Çağrısında, 2003 yılı bütçe tekliflerinde uyulması gereken temel ilke ve hedefler belirlenmiş olup; bütçe hazırlıklarına esas teşkil eden ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasında uyulması zorunlu ilke ve oranları belirleyen “2003 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi” de, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanmıştır.

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Re berinde belirlenen temel ilke ve standartlar esas alınarak, 2003 yılı bütçesi hazırlık çalışmalarına, illî Emlak Genel Müdürlüğünce de başlanılmıştır. Bu çalışmalara esas teşkil eden ve millî emlak taşra birimlerince de düzenlenmesi gereken formların, birer boş örnekleri ilişikte gönderilmekte olup, isimleri ve numaraları şöyledir:

-Faaliyet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu ( Form:31-31),

-Daire/idarelerin 30.6.2002 tarihi itibariyle Mevcut Taşıtlarına İlişkin Bilgi Formu (Form 34),

-Daire/idarelerin 30.6.2002 tarihi İtibariyle Mevcut Lojmanlarına İlişkin Bilgi Formu (Form: 35),

-Telefon, Faks, Bilgiye Abone Sistemine Çağrı Cihazına Ait Hat Sayılarını Gösterir Bilgi Formu (Form:38),

-Seyyar Görev Tazminatından Yararlanacak Personel Sayısına (Adam/Gün olarak) İlişkin Bilgi Formu ile Seyyar Görev Tazminatı Ödenmesi Talep Edilen Unvanları Gösterir Bilgi Formu (Form: 47-47).

-Fotokopi, faks ve diğer makinalarla i grili bilgi formu,

Söz konusu formların;

a) Sadece “millî emlak” birimi bilgileri i ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi,

b) İlçe bazında ayrı ayrı düzenlendikten sonra, il düzeyinde konsolide (icmal) edilerek topluca gönderilmesi,

c) 210×297 mm (A4) boyutlu kağıtlara v eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması,

Gerekmektedir.

Formların doldurulmasına ilişkin açıklayıcı bilgiler ekte gönderilmekte olup; 2003 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları, 19.7.2002 tarihine kadar sonuçlandırılacağından; bahse konu formların, en geç 15.7.2002 tarihinde Bakanlığımız Millî Emlak Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın