2010-25963 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB Tahsisli Taşınmazlarda Tahsis Hususunun MEOP’a İşlenmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.05.00.00/3121-114418/*025963*          20.07.2010

Konu: Tahsis            (YAZININ PDF HALİ: 2010-25963)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Milli Savunma Bakanlığından (İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığı) alınan 02/06/2010 tarihli ve 9469 sayılı yazının bir örneği ilişiktedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK: -Yazı Örneği (2 sayfa)

DAĞITIM: Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ANKARA

MTİY: 4220-1023-10/İnş.Eml. ve NATO Güv. Yat.D.Eml.Grp. Eml.İşl.Ynt.Ş.(7701-07)*9469* 02.06.2010

KONU: MSB’ye Fiili Tahsisli Taşınmazlar

MALİYE BAKANLIĞINA

(Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

İLGİ: (a) MSB’NİN 21 Nisan 2009 tarihli, MTİY:4220-771-09/İnş.Rml. ve NATO enf.D.eml.Grp.İsk.Ş.(4101-10) sayılı ve “Kadastro Yenilemesi” konulu yazısı.

(b)  Kocaeli Valiliğinin 26 Nisan 2010 tarihli, B.07.4.DEF.0.41.01.01.41010107582/2399 sayılı ve “Fiili Tahsis” konulu yazısı.

(c) Yalova Valiliğinin 14 Mayıs 2010 tarihli, B.07.4.DEF.0.77.06/77010103531/2492 sayılı ve “Tahsis” konulu yazısı.

  1. Kocaeli ve Yalova illerinden Milli savunma Bakanlığına fiili tahsisli bulunan parsellerin, Kadastro yenileme çalışmalarının sonucunda, yüzölçümlerinin ve parsel numaralarının değiştiğinin tespit edilmesi üzerine, yeni oluşan parsellerin Milli savunma Bakanlığına olan tahsislerinin devamının sağlanması ve Milli Emlak Esas Defterine “Milli Savunma Bakanlığına fiili tahsislidir” şerhinin işlenmesi ilgi (a) ile istenmiştir.

2.Bu konuda;

  1. 315 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 5’nci maddesi gereğince tapu kaydına herhangi bir şerh düşülmediği ilgi (b) ile,
  2. 271 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği gereğince de Milli Emlak Esas Defterinin, kullanılmasına son verildiği, taşınmaz kayıtlarının Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) programında tutulduğu, tahsislerin MEOP programına işleneceği ilgi (c) ile bildirilmiştir.

3.Yapılan inceleme sonucunda;

  1. 189 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmazların, ilgili kanun gereği Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü ile tahsisinin kaldırılabileceği,
  2. Anılan taşınmazların fiili ve imar durumuna bakılmaksızın Milli Savunma Bakanlığı uygun görüşü olmadan Milli Savunma Bakanlığına olan tahsisinin kaldırılamayacağı, kiraya verilemeyeceği,
  3. Hazine adına kayıtlı herhangi bir taşınmazın, MEOP kayıtlarında Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olduğuna dair bilgi yer aldığına göre 832 sayılı Genelgeye istinaden “Milli Savunma Bakanlığına fiili tahsislidir” bilgisinin de yer alabileceği,
  4. 271 sıra numaralı Milli Emlak Genel tebliğinde Milli Emlak Esas Defterinde yer alan bilgilerin veri tabanında da kayıtlı olduğu belirtildiğinden, daha önce Defterlere işlenen şerhin MEOP kayıtlarına da işlenebileceği,
  5. 315 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğin de tapu kaydına herhangi bir şerh düşünülmediğinin belirtildiği, ancak Milli Savunma Bakanlığınca tapu kaydına değil MEOP kayıtlarına şerh düşülmesinin istendiği,
  6. Söz konusu şerhin MEOP kayıtlarına işlenmemesi durumunda Milli Savunma Bakanlığının bilgisi dışında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda ilgili defterdarlıkça resen Milli Savunma Bakanlığına olan Tahsisinin kaldırılabileceği, bu hususunda çeşitli hukuki ve idari sorunlara sebebiyet verebileceği tespit edilmiştir.
  7. Bu duruma göre, Hazine mallarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, Milli Savunma Bakanlığına fiili tahsisli taşınmazlar için yapılacak işlemlerde herhangi bir yanlışlığa meydana verilmemesi amacıyla, 189 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmazların MEOP kayıtlarına “Milli Savunma Bakanlığına fiili tahsislidir” veya “189 sayılı Kanun kapsamındadır” şerhinin düşülmesi hususunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Arz ederim

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NAMINA

Sadık ÇELİKÖRS

Tuğgeneral

İnş.Eml. ve NATO Güv.Yat.D.Bşk.

DAĞITIM  :

Gereği: Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Bilgi: Gnkur.İs.D.Bşk.lığına, Kocaeli Valiliğine, Yalova Valiliğine, İzmit İnş.Eml.Blg.Bşk.lığına

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın