2011-01303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesinde Ulaştırma Bakanlığından Görüş Sorulup Sorulmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.07.00.00-310/(3363-2456) 001303 * 12.01.2011

Konu : Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi.  (YAZININ PDF HALİ: 2011-01303)

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Ulaştırma Bakanlığından (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) alınan 28/12/2010 tarih ve 21385 sayılı yazıda;

-Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre kiraya verilmek amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçici olarak devredilen balıkçı barınakları ile ilgili ayrıca ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden uygun görüş alınmasına gerek bulunmadığı,

-Kira süresi sona eren ve yeniden kiralanması hususunda uygun görüş bildirilen balıkçılık kıyı yapıları ile daha önceden Bakanlar Kurulu Kararı ile ve bunun dışında geçici olarak daha önceden İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri gibi mahalli kuruluşlara devredilmiş olan ve kiraya verilmek amacıyla gerekli işlemleri yapılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçici olarak devredilen ve yine kiraya verilmeleri hususunda

-Ancak, balıkçılık kıyı yapılarının kiraya verilmesi aşamasında tesise ait vaziyet planı, tesisin stabilitesine uygun olarak tesisten istifade edecek gemilerin tespiti, tesis sınırlarının belirlenmesi gibi teknik noksanlıkların bulunması halinde, bu hususların giderilmesi yönünde  ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden bilgi ve görüş İstenmesinde Bakanlıklarınca bir sakınca bulunmadığı,
Bakanlıklarınca uygun görüş bildirilen balıkçılık kıyı yapılarının kiraya verilmesi için ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden ayrıca görüş istenmesine gerek olmadığı,

bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın