2012-10632 sayılı Genel Yazı (1/2/2012 tarihinden önce onaylanan irtifak haklarında süre)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/06 (3129-0)/10632 * 10.04.2012

Konu: Kullanma imi ve irtifak hakkı süresi          (YAZININ PDF HALİ: 2012-10632)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi:1/2/2012 tarih ve 3182 sayılı yazımız.

1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 342 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 7’nci maddesi ile 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı Bölümünün “13.İrtifak hakkı ve kullanma izni süresi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının değiştirilmesi nedeniyle 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan ilgi yazımız ile 1/2/2012 tarihi itibariyle yapılacak olan kullanma izni ve irtifak hakkı ihalelerinden ilan yapılması gerekenlerde ilan yapılmamış ise, doğrudan verilenlerde sözleşme yapılmamış ise, irtifak hakkı ve kullanma izni süresinin bu değişikliğe göre düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ancak, çeşitli illerden gelen yazılar ve bilgilerden; 1/2/2012 tarihinden önce Bakanlığımızca verilen talimatlar uyarınca işlemleri başlatılan 49 yıl süreli kullanma imi ve irtifak hakkı ihalelerinde, uygulanacak süreye ilişkin tereddütlerle karşılaşıldığı, tebliğ değişikliği sonucu 30 yıla indirilen sürenin Makam onayında belirtilen süreden az olması nedeniyle mağduriyetlerine sebep olduğu gerekçesiyle yatırımcılar tarafından dava konusu edileceği gibi çeşitli itirazlarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, gereksiz ihtilaf ve davalara yol açılmaması için Bakanlık Makamınca 1/2/2012 tarihinden önce onaylanan irtifak hakkı ve kullanma izni ihalelerinde onayda belirtilen süreye göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini, gereği ile bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın