2014-01890 sayılı Genel Yazı (4706/4/c Kapsamında Hissedarlara Doğrudan Satış)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 82405078.310/99 [3303-28886]- 01890                        20.01.2014

Konu: 4/c satış  (YAZININ PDF HALİ:2014-01890)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 4706 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (c) bendinde, “Hazineye ait taşınmaz malların hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. ” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm kapsamında Hazine taşınmazlarındaki Hazine hisseleri oram yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, uygulama imar planı dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedar veya hissedarlarına doğrudan satılabilmektedir.

Ancak, söz konusu taşınmazların hissedarlar tarafından satışının talep edilmemesi, uzun süre bekletilmesi ve hissedarlar tarafından kullanılması nedeniyle kullanım bedeli alınmasında sorunlar yaşanmaktadır.

Buna göre, Hazine ile hisseli taşınmazların yüzölçümü itibariyle ifrazı mümkün olanların ifrazının yaptırılarak müstakil parsel olarak, ifrazı mümkün olmayanların ise hissedarlarının satış talebi beklenmeksizin ivedi olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci ve 36 ncı maddelerine göre satış ihalesine çıkarılması, ayrıca ihalenin yeri, günü ve saatinin taşınmazın hissedar/hissedarlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bu yazının İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür  

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın