2017-22577 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektronik veri girişleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   : 41574005-600-[3230-0]-22577 Konu : Elektronik veri girişleri, 28/07/2017     (YAZININ PDF HALİ:2017-22577)

(…) VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının yönetiminde paydaş odaklı ve etkili bir yaklaşım benimsenmiş olup, gelir esaslı performans yönetim sisteminin uygulanması, işlem süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, iş ve işlemlerimizde bürokrasinin azaltılması temel ve öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz web sayfası bu hedeflerle uyumlu olarak yenilenmiş olup, 17 Ocak 2017 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunularak satış, kira, yatırım teşvik ve irtifak hakkı taleplerinin elektronik olarak alınmasına başlanılmıştır.

Buna göre, 14.08.2017 tarihinden itibaren tüm iş ve işlemlerimizin elektronik olarak yürütülmesi amacıyla Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak yapılan tüm satış, kira, irtifak hakkı ve yatırım teşvik başvurularının elektronik olarak alınması Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Bu nedenle, Valiliklere (Defterdarlık) yazılı dilekçe şeklinde yapılan başvuruların, mümkünse dilekçenin verildiği gün ya da en geç izleyen iş günü mesai bitimine kadar personelimizce MEOP sistemine elektronik olarak girişinin yapılarak konuya ilişkin işlemlerin bu girişleri müteakip başlatılması ve yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve yazımızın İlinize bağlı ilçelere duyurulmasını önemle rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Müsteşar 

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın