2017-30706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 34608673-310.130.02-30706                                                 23/10/2017

Konu : Taşınmaz Kayıt İşlemleri     (YAZININ PDF HALİ:2017-30706)

D O S Y A

İlgi : 13.10.2017 tarihli ve 27678661-310.100-[3369-0]/29695 sayılı yazı.

Bilgi İşlem Dairesinden alınan ilgi yazıda “Maliye Bakanlığı Sayıştay 2016 Yılı Denetim Raporu” ile “2017 Yılı Denetiminde İzlemeye Alınan Bulgular” ile ilgili olarak yapılan çalışmada herhangi bir envanter kaydı girişi yapılmamış tescilli, aktif taşınmazlar (tahsisli ve 2/B vasfındaki taşınmazlar hariç) tespit edildiği belirtilmiş olup taşınmazlara ait liste ekte gönderilmektedir.

Buna göre, söz konusu listede yer alan taşınmazlardan ilinizde bulunanlara ilişkin olarak envanter kayıtlarının en kısa sürede yapılması, herhangi bir nedenle envanter kayıtları yapılamayan taşınmazların ise nitelikleri ile kayıtların yapılamama gerekçelerinin belirtilerek 15.11.2017 tarihine kadar Dairemize (degerlemedairesi@milliemlak.gov.tr) bildirilmesi, bu liste dışında envanter kaydı yapılmayan/yapılamayan başka taşınmazların olması halinde de aynı şekilde işlem tesis edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İbrahim KARA Daire Başkanı V.

EK: Envanter Kaydı Girilmemiş Taşınmazlara Ait Liste

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın