2020-105517 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOPta kaydı kapatıldığı halde muhasebede kaydı açık olan taşınmazlar)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 78091622-660-E.105517 22.05.2020

Konu: 2019 yılı Denetim Raporu Bulgu:15  (YAZININ PDF HALİ: 2020-105517)

DAĞITIM YERLERİNE

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Bakanlığımız 2019 yılı Denetim Raporunun (Mayıs 2020); Elden Çıkarılan Hazine Taşınmazlarının Muhasebe Kayıtlarının Eksik Yapılması başlıklı 15 no.lu bulgusunda özetle; 2019 yılı denetimleri kapsamında elden çıkarılan taşınmazlara ilişkin yapılan incelemelerde, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) sisteminde kayıttan düşüldüğü halde, muhasebede halen kayıtlı olan yaklaşık 200.000 adet taşınmaz olduğu, kayıtların eksik yapılması nedeniyle 2019 yılı Bilançosunda 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252-Binalar Hesabının olması gerekenden fazla göründüğü belirtilmiştir.

Buna göre; 2019 yılı içerisinde elden çıkarılan Hazine taşınmazlarının eksik yapılan muhasebe kayıtlarının en geç 21.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanarak, muhasebe kayıtlarındaki farklılığın giderilmesi ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN

Genel Müdür

Dağıtım: 81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın