2020-105524 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu konutu sayılarının düzeltilmesi)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 78091622-660-E.105524 22.05.2020

Konu: 2019 yılı Denetim Raporu Bulgu:40  (YAZININ PDF HALİ: 2020-105524)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Bakanlığımız 2019 yılı Denetim Raporunun (Mayıs 2020); Genel Bütçeli İdarelere Tahsisli Kamu Konutlarının Sayısına İlişkin Kayıtların başlıklı 40 no.lu bulgusunda özetle; genel bütçeli idarelere Gerçeği Yansıtmaması tahsis edilip kamu konutu olarak kullanılan taşınmazların sayısının MEOP’un kamu konutları modülünden alınan raporda 125.064 adet iken, 2020 Bütçe Kanunu Gerekçesinde 218.575 adet olarak göründüğü, tutarsızlıkların kaynağının genel bütçeli idareler ile Bakanlık arasında kamu konutlarıyla ilgili bilgi paylaşımının zamanında ve doğru şekilde yapılmamasından kaynaklandığı belirtilmiştir.

Buna göre; ilgili idarelerce irtibata geçilerek genel bütçeli idarelerin kullanımına bırakılan taşınmazlarla ilgili tahsis kayıtlarının mevcut kullanım şekilleri itibariyle tam ve eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN

Genel Müdür

Dağıtım: 81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın