239 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Takdir Komisyonu Başkanlarının Görev Tahsisli Unvanlardan Sayılması)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0. 13/ 3121-24384/21511                                            06.07.1999

Konu: Kamu Konutları

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ[1]

(Sıra No: 239 )

Bilindiği üzere, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 2 sayılı cetvel’ in GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR başlıklı bölümün II’ nci Grup’ta yer alan 6- Bakanlıklar/ B-Taşra Teşkilatı kısmında sayılan;

“Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Başmüdür, Baş Müdür Yardımcısı, Müdür, Defterdarlık Muhakemat Müdürü, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Hazine Avukatı, Müdür Yardımcısı”

Unvanlarında görev yapan personele Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8′ inci maddesi uyarınca görev tahsisli konut tahsis edilmektedir.

12.11.1992 tarih ve 21403 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maliye  Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği” nin benzer ve eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını amaçlayan  Hizmet Grupları başlıklı “5-C” maddesinde belirtilen görev unvanları içinde sayıldığı ve bu görev unvanları ile eşdeğer olduğu halde Bakanlığımız taşra teşkilatında görevlendirilen takdir komisyonu başkanına sıra tahsisli konut tahsis edilmesi sonucu tereddütlere sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle takdir komisyonu başkanı unvanındaki personelin de Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8′ inci maddesi uyarınca görev tahsisli konut tahsis edilecek unvanlar arasında sayılması Bakanlık Makamının 02.07.1999 tarih ve 752 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Genel Müdür

DAĞITIM :

GEREĞİ   :

80 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

 

 

[1] 125 ve 136 sayılı Genel Tebliğlere bakınız.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın