091 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklulara ait tarım toprakları)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI            : 3232-45/0-III/78 Şb. 2/2 Md.11396                              21 Nisan 1978

KONU          : Suriye uyruklulara ait tarım toprakları

Sıra No: 91

…………………..Valiliğine

Suriye uyruklulara ait 1/10/1966 gün, 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla elkonulan tarım topraklarının tümünün toprağa muhtaç çiftçi vatandaşlarımıza kiraya verilmesi uygun görülmüş, 66 ve 80 sıra sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle;

66 ve 80 sıra sayılı genelgelere göre Suriye’deki önlemlerden zarar gördüğü için kendisine tarım toprağı kiraya verilmiş kimselerle yapılan sözleşmelerin yenilenmemesi,

Sözleşmesi sona eren ve işgal edilmiş toprakların derhal boşaltılmasının sağlanması,

İllerdeki komisyonlarca tahsis yapıldığı halde; ihalesi Bakanlıkça onaylanmamış olanlar için kira sözleşmesi yapılmaması,

Davalı taşınmaz mallardan tahliyesi sağlananların da muhtaç çiftçilere kiralanması

Kiralama işlemlerinin 11 ve 17 sıra sayılı genelgelere göre yürütülmesi

Kira bedellerinin Suriye uyruklu şahıs adına emanet hesabına yatırılması,

Gerekir.

Bilgi edinilmesini genelgenin ilçelere iletilmesi rica olunur.

Maliye Bakanı A.

H. Cahit EREN

Müsteşar V.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın