2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu

Kanun Numarası: 2918, Kabul Tarihi: 13.10.1983, Resmi Gazete T/S: 18.10.1983/18195

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S: 21.04.2005/5335

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Ek Madde 14- (Ek madde: 21.04.2005/5335) Buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır.

Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın