2012-23356 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Kapsamına Alınan Taşınmazlarda Ferağ İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B07.0.MEG.0.06.00.00-320 [3303-28886] 23356 * 03.09.2012

Konu:   (YAZININ PDF HALİ: 2012-23356)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 06.09.2010 tarih ve 31047 sayılı yazımız.    

b) 05.05.2011 tarih ve 13945 sayılı yazımız

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alman 05.07.2010 tarihli ve 5730 sayılı yazıda; 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karam ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildiği bildirildiğinden, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 17/B maddesi gereğince söz konusu taşınmazların ÖYK Karar tarihi itibariyle başka bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın İdarelerine devredilmiş sayıldığından ve bu taşınmazlar üzerindeki her türlü tasarruf hakkı (satış, kiralama, devir, imar uygulamaları vb.) İdarelerine ait bulunduğundan bahisle; 2010/31 sayılı ÖYK Kararı eki listede belirtilen ve İliniz sınırlan İçerisinde bulunan taşınmazlarla ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılması ilgi (a) yazımızla bildirilmiştir.

İlgi (b) yazımızla da; Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından satışına karar verilen taşınmazların alıcıya devredilmesi işlemlerinin İlgili Defterdarlık/Malmüdürlükleri tarafından ivedilikle yapılması istenilmiştir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden hususların incelenmesi neticesinde; konuyla ilgili işlemlerin halen Genel Müdürlüğümüz talimatları ile neticelendirilmekte olduğu, bu durumun ise gereksiz yazışmalar ile emek ve zaman kaybına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

Bundan böyle; Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışı gerçekleştirilen Hazineye ait taşınmazların tapuda yapılacak ferağ işlemlerine dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığının taleplerinin, Bakanlığımız talimatı aranılmaksızın ilgili mevzuat hükümleri ile Hazine hak ve menfaatleri göz önünde bulundurulmak suretiyle Valiliklerce (Defterdarlıklar)/ Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) ivedilikle yetine getirilmesi ve sonucundan Bakanlığımıza ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın