2014-18378 sayılı Genel Yazı (Taşınmaz Değerlerinin MEOP’a Girilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-310/0 [3313-0]-18378  13.06.2014

Konu: Taşınmaz Kaydı  (YAZININ PDF HALİ:2014-18378)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 16/05/2014 tarihli ve 14791 sayılı yazımız.   b) 23/05/2014 tarihli ve 15473 sayılı yazımız

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44’üncü ve 60’ıncı hükümlerine istinaden yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereğince Hazine adına tescilli taşınmazlar için Yönetmelik ekinde formların oluşturulmasına ve mevcut kayıtların Yönetmelik kapsamında belirtilen kayıt çizelgelerine uygun hale getirilmesi işlemlerine ilişkin olarak Milli Emlak Otomasyon (MEOP) kapsamında verilerin uyumlaştırılması ve taşınmaz değerleme işlemlerine altlık oluşturulması için MEOP uygulama yazılımlarından Taşınmaz Modülünde yeni alanlar oluşturulmuş olup, bu kapsamda Defterdarlıklarca veri girişleri devam etmektedir.

Bu amaçla; Hazinenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların anılan Yönetmelik uyarınca muhasebe kaydına alınması işlemleri kapsamında Muhasebat Genel Müdürlüğü ile yapılan toplantılar ve Defterdarlıklarımızdan alınan geri bildirimler neticesinde aşağıdaki hususlara açıklık getirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Buna göre;

– İlgi (a) yazımızda iz bedeli üzerinden kayıtlara alınması gerektiği taşınmazlar için takdir edilen toplam bedel dolaşımındaki en küçük para olan 1 (bir) kuruş (0,01 TL) dikkate alınmıştır. MEOP envanter kaydı girişlerinde “Değerleme Türü” olarak “İz Bedeli” seçildiğinde taşınmazın takdir edilen bedel toplamı 0,01 TL olarak otomatik hesaplanacaktır.

– 6292 sayılı Kanun uyarınca satış ve değerleme işlemleri devam ettiğinden 2/B vasfındaki taşınmazlar ile çeşitli kanunlara göre satış yapılmış, ancak tahsilatı devam eden taşınmazlar için ikinci bir talimata kadar “Muhasebe Envanter Kayıt” işlemine konu bir veri girişi yapılmamalıdır.

Muhasebat Genel Müdürlüğünce muhasebe envanter kaydı işlemine konu taşınmazları saymanlık hesaplarına “Emlak Vergi Değeri” ve “İz Bedeli” üzerinden alınacağı, “Rayiç Bedel” ve “Maliyet Bedeli” üzerinden ise daha sonra işlem yapılması belirtildiğinden, MEOP muhasebe envanter kaydı veri girişlerinde, ilgi (a) yazımızda belirtilen taşınmazlar için “İz Bedeli”, diğer taşınmazlar için “Emlak Vergi Değeri” üzerinden kıymet takdiri yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve ilgi (b) yazımızda belirtilen performans ölçütüne ve sürelere uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.       

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın