2019-245501 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazların Hisseli Satış Suretiyle Değerlendirme İşlemleri)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-(3313-0)-245501    13/10/2019   Konu: 2/B Taşınmazları Değerlendirme İşlemleri (Hisseli Satış)   (YAZININ PDF HALİ:2019-245501)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi:  81 İl Valiliğine yazılan 06/10/2015 tarihli ve 24347 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarına ilişkin değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda ilgi yazımızda özetle; hak sahibi olmayan ve hak sahipliği kalmayan 2/B taşınmazlarının, satılamayan ve iade edilemeyen 2/B taşınmazlarına karşılık olarak satılması ve verilmesi (iade) gerektiğinden Bakanlığımızca özel olarak talimat verilenler haricindeki 2/B taşınmazlarının bu işlemler (karşılık taşınmaz işlemleri) bitmeden genel hükümlere göre değerlendirilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Konu hakkında muhtelif Valiliklerden alınan yazılarda özetle, 6292 sayılı Kanun işlemleri (satış, iade vs.) sonucunda 2/B taşınmazlarında hissedar olan kişilerce taşınmazlarını tasarruf edemedikleri ve mağduriyet yaşadıkları belirtilerek satın alma talebinde bulunulduğu bildirilmekte olup, bu taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında (rayiç bedel üzerinden hissedarına doğrudan satış) değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında kısmen satışı veya iadesi yapılan 2/B taşınmazlarında kalan Hazine hissesinde 3402 sayılı Kanunun Ek-4 üncü maddesi çalışmalarına göre kullanıcı/muhdesat sahibi (kanuni veya akdi halef) bulunmaması halinde, bu taşınmazlardaki Hazine hissesinin 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında satışının değerlendirilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüş olup, bu kapsamda talepte bulunulanlara öncelik verilerek anılan taşınmazların hissedarlara satış işlemlerinin 16 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın